Nếu bạn chưa có tài khoản trên VBCC thì có thể  Đăng ký vào đây!

Chính sách thành viên:

- Nhận được bản tin và thông tin khuyến mãi từ website  www.b2bvietnam.vn
- Kiểm tra trạng thái các đơn hàng đang giao dịch, đã mua.... thông qua website
- Và nhiều chính sách ưu đãi khác

 

Hỗ trợ trực tuyến