Đại Diện Thương Mại

Cập nhật ngày: 12.06.2021 16:56

 

Đại diện thương mại

Các hội viên của B2Bvietnam nếu muốn thúc đẩy mạnh doanh thu của doanh nghiệp mình, ngoài việc tham gia chương trình Hội viên vàng, còn có một chọn lựa khác đó là chương trình “Bán hàng thông qua B2Bvietnam” - Agency plan.

Với Agency plan, doanh nghiệp sẽ không phải mất nhân sự và thời gian trong việc tìm kiếm thị trường mới cho sản phẩm của mình. Thay vào đó, việc bán hàng, phân phối sản phẩm và thu tiền người mua sẽ do chính B2Bvietnam đảm nhận.

Khi tham gia Agency plan, B2Bvietnam sẽ thay doanh nghiệp làm các công việc sau mà không thu phí của doanh nghiệp:

  • Quảng cáo sản phẩm và tìm kiếm khách hàng mới.
  • Thực hiện công việc bán hàng.
  • Thực hiện việc phân phối sản phẩm (logistics).
  • Thực hiện việc thanh toán với người mua.

Các hội viên của sàn TMĐT B2Bvietnam đều có thể tham gia chương trình Agency plan không mất chi phí ban đầu nếu thỏa điều kiện:

  • Đã và đang là hội viên của B2Bvietnam.
  • Được B2Bvietnam tổ chức đánh giá và hai bên đạt được các thỏa thuận khi tiến hành (phương thức bán hàng, chính sách giá, hoa hồng trên mỗi thương vụ...).

 

 LIÊN LẠC NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ CƠ HỘI HỢP TÁC