Giới thiệu

Cập nhật ngày: 27.06.2014 16:26

 

Chào mừng các bạn đến với Công ty TNHH Kết nối doanh nghiệp Việt Nam

Kết nối trực tuyến doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường thế giới

Hoạt động chính

Công ty TNHH Kết nối doanh nghiệp Việt Nam (B2BVietNam) tập trung vào hoạt động thúc đẩy bán giữa một bên là doanh nghiệp Việt Nam với một bên là doanh nghiệp các nước trên thế giới. Sử dụng cả các công cụ marketing truyền thống lẫn hiện đại, trên nền tảng ứng dụng công nghệ thương mại điện tử, B2BVietNam chủ động kết nối nhu cầu của bên mua với bên bán và cả bên cung cấp các dịch vụ hổ trợ để tạo điều kiện cho các giao dịch thương mại thành công thuận lợi nhất.

Cùng với chúng tôi, các doanh nghiệp có thể:

  • Mở rộng thị trường một cách chủ động
  • Vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ
  • Tiết giảm chi phí bán hàng
  • Tiết giảm chi phí quảng cáo

Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp:

  • Sàn giao dịch B2B trực tuyến
  • Giải pháp bán hàng chủ động
  • Dịch vụ văn phòng điện tử e-office
  • Tư vấn xuất nhập khẩu

Tầm nhìn

Để trở thành một điểm kết nối hoàn hảo chúng tôi tiến đến là nơi thực hiện chức năng của một trung tâm giao dịch hàng hóa, một cổng thanh toán, và một trung tâm lưu trữ xử lý dữ liệu hoàn hảo cho một bên là doanh nghiệp Việt Nam với một bên là doanh nghiệp các nước trên thế giới.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là gia tăng xác suất thành công các cơ hội giao thương xuất nhập khẩu, hay cũng chính là tăng tính hiệu quả cho chi phí marketing tìm kiếm khách hàng của doanh nghiệp. Phương thức hoạt động mà chúng tôi theo đuổi là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin cũng như xây dựng đội ngũ chuyên gia cao cấp để có thể phục vụ mỗi khách hàng theo năng lực và đặc trưng kinh doanh riêng của họ.