X
Xuất xứ: Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan)
Giá: 0 VNĐ
Đặt hàng tối thiểu: 03 Cái
Khả năng cung cấp: 1 Cái/ Tuần
Phương thức thanh toán: TT
Cảng xuất:
THÔNG TIN NGƯỜI BÁN