X
Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 510.000 VNĐ
Đặt hàng tối thiểu: 100 Tấn
Khả năng cung cấp: 100 Tấn/ Tuần
Phương thức thanh toán: TT
Cảng xuất: Việt Nam
THÔNG TIN NGƯỜI BÁN