X
Xuất xứ: Nhật Bản
Giá: 5.000 EUR
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Khả năng cung cấp: 100 Cái/ Tháng
Phương thức thanh toán: LC
Cảng xuất:
THÔNG TIN NGƯỜI BÁN

Sản phẩm nổi bật