X
Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 8.500.000 VNĐ
Đặt hàng tối thiểu: 02 Cái
Khả năng cung cấp: 1 Cái/ Tuần
Phương thức thanh toán: TT
Cảng xuất: Khác
THÔNG TIN NGƯỜI BÁN