X
Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 0 VNĐ
Đặt hàng tối thiểu: 50 Tấn
Khả năng cung cấp: 50 Tấn/ Tháng
Phương thức thanh toán: TT
Cảng xuất: Việt Nam
THÔNG TIN NGƯỜI BÁN