X
Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 50.000.000 VNĐ
Đặt hàng tối thiểu: 100 Tấn
Khả năng cung cấp: 1 Tấn/ Tháng
Phương thức thanh toán: TT
Cảng xuất:
THÔNG TIN NGƯỜI BÁN

Sản phẩm nổi bật