Cách quảng cáo sản phẩm

Cập nhật ngày: 03.03.2015 17:19

 

- Có 2 chế độ đăng thông tin sản phẩm quảng cáo trên hệ thống www.b2bvietnam.vn

+ Đăng sản phẩm ra trang chủ: Tăng khả năng cạnh tranh người xem

+ Đăng sản phẩm nổi bật: Tăng khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm cùng loại

- Để đăng lên quảng  cáo trên VBCC bạn có thể thực hiện các bước sau.

Bước 1: Đăng ký sản phẩm và vị trí cần đăng

1. Chọn menu "Quản lý sản phẩm"

2. Chọn biểu tượng "$" để đăng ký quảng cáo sản phẩm

 

Bước 2: Chọn vị trí và thời gian đăng sản phẩm

Chọn vị trí hiển quảng cáo sản phẩm:

- Sản phẩm nổi bật: Được hiển thị tại chuyên mục mà sản phẩm đăng thông tin.

- Trang chủ: Được hiển thị ngoài trang chủ tại danh mục mà sản phẩm đăng ký

Hệ thống sẽ xác nhận về thời gian và vị trí của bạn sẽ được hiển thị trên www.b2bvietnam.vn

Chú ý: Do nhu cầu đăng ký của gian hàng quá nhiều trong khi các vị trí hiển thị ngoài trang chủ có hạn. Nên hệ thống phải cần xác nhận lại một lần nữa về thời gian được phép hiển thị ngoài trang chủ (có thể sớm hơn hay trễ hơn so với thời gian đăng ký, thông thường là trễ hơn vì số lượng đăng ký cùng lúc đông.).

  Vậy là bạn đã hoàn thành việc đăng ký thông tin sản phẩm mình ra hệ thống website aplant.vn

Bạn có thể kiểm tra lại các thông tin và tình trạng đăng ký của bạn như sau:

 

Xem danh sách các sản phẩm đăng ký quảng cáo trên Theo dõi quảng cáo

Xem danh sách các sản phẩm hiện còn đang còn thời hạn hiển thị trên Quảng cáo đang hiển thị

Xem danh sách các sản phẩm hết hạn hiển thị trên hệ thống Quảng cáo đã hết hạn

Click chọn menu

"Theo dõi quảng cáo"

Xem danh sách các sản phẩm đăng ký hiển thị trên www.b2bvietnam.vn và tình trạng hiển thị sản phẩm

Bước 3ww.b2bvietnam.vn chấp nhận các hình thức thanh toán

Cách 1: Thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng (VISA, MASTER CARD)

 

Cách 2: Thanh toán chuyển khoản

                              Mọi chi tiết vui lòng xin    Liên hệ