Dịch vụ văn phòng điện tử

Cập nhật ngày: 18.03.2015 11:27

 

Bán hàng, đặc biệt là xuất khẩu là hoạt động quan trọng nhưng đòi hỏi nhân lực giỏi và chuyên môn cao. B2B VIETNAM với mong muốn chia sẽ quan tâm này với các doanh nghiệp bằng dịch vụ “văn phòng điện tử”. Khi tham gia dịch vụ này, các doanh nghiệp sẽ được cung cấp:

 - Tiếp nhận và xử lý các liên lạc của người mua

 - Nhân viên liên lạc với đối tác nước ngoài

 - Nhân viên hỗ trợ khách hàng đàm phán, báo giá, thương lượng với người mua

Với các dịch vụ đó, quý khách sẽ:

 -  Tiết kiệm được chi phí bán hàng

 -  Tiết kiệm nhân lực bán hàng

 -  Không còn lo lắng về trở ngại ngôn ngữ

Nội dung các điều khoản trao đổi thương lượng do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ từ chối liên lạc các thông tin giao dịch không phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.

                                                                              

 * Vui lòng  Liên lạc để biết thêm chi tiết