Hội viên nhà cung cấp

Cập nhật ngày: 22.12.2014 11:15

 

 Hãy trở thành hội viên những nhà cung cấp trên B2BVIETNAM , bạn sẽ có nhiều ưu đãi:

Tiêu Chí

  Hội Viên của B2BVETNAM

Tài khoản đã xác minh (2) Tài khoản chờ xác minh(3)

  Hội Viên Vàng

  Hội Viên (1)

Lệ phí thành viên

Miễn Phí

Xếp  hạng dò tìm

Cấp thứ 1 Cấp thứ 2 Cấp thứ 3 Không

Quảng cáo sản phẩm

Giảm 50% khi đăng tin trang chủ và nổi bật

Không Không Không

Báo giá trực tuyến

Không Không

Đặt mua hàng

Quản lý đặt mua hàng

Không Không

Tùy chỉnh trang web

Chat online

Đăng sản phẩm online

Không giới hạn Không giới hạn 0 0

Tạo khuyến mãi trên sản phẩm

Không giới hạn Không giới hạn Không Không

 

(1) Lợi ích khi gia nhập hội viên ?

(2) Tài khoản đã xác minh ?

(3) Tài khoản chờ xác minh ?

  Mọi chi tiết vui lòng xin  Liên Hệ