Quảng cáo sản phẩm

Cập nhật ngày: 22.12.2014 11:18

 

1.  Đăng tin trên trang ch:

Tin trên trang chủ được đăng ký theo tuần, sẽ xuất hiện trên trang chủ theo thứ tự người đăng ký.

Khi hết hạn xuất hiện, tin vẫn lưu vĩnh viễn trên trang chủ (trừ khi khách hàng xóa đi) và có thể xem khi người mua bấm vào nút xem “thêm trên” trang chủ.

-  Để biết cách quảng cáo sản phẩm, vui lòng xem tại mục    Cách quảng cáo sản phẩm
-  Xem chi tiết    Bảng giá đăng tin

 

2.  Đăng tin nổi bật:

Tin nổi bật xuất hiện phía bên phải của danh mục cấp 1 và luôn xuất hiện khi khách hàng xem danh mục cấp 1 hoặc cấp 2 - 3 thuộc cấp 1 đó.

Tin nổi bất được đăng ký theo tuần, sẽ xuất hiện trên banner tin nỗi bật theo thứ tự người đăng ký.

Khi hết hạn xuất hiện, tin vẫn lưu vĩnh viễn trên nổi bật (trừ khi khách hàng xóa đi) và có thể xem khi người mua bấm vào nút xem “thêm trên” ở cuối banner nổi bật trang chủ.

-  Để biết cách quảng cáo sản phẩm, vui lòng xem tại mục   Cách quảng cáo sản phẩm.

-  Xem chi tiết  Bảng giá đăng tin

 

3. Banner quảng cáo trên trang chủ:

Là banner xuất hiện phía dưới banner của VBCC.

Banner trang chủ cho quảng cáo chạy hoặc flash, giới thiệu về doanh nghiệp hoặc sản phẩm.

Banner được đăng ký theo tuần, sẽ xuất hiện trên trang chủ theo thứ tự người đăng ký, hết hạn sẽ bị xóa.

-  Để biết cách tạo banner quảng cáo, vui lòng xem tại mục  Thiết kế quảng cáo

-  Xem chi tiết  Bảng giá quảng cáo banner

 - Mọi chi tiết vui lòng xin    Liên Hệ