Danh mục con
Danh mục cùng cấp

Sản phẩm (Tổng số sản phẩm 92)

Xuất xứ: Hồng Kông
Thương hiệu: baisheng
Tình trạng máy: Máy mới
Bảo hành: 24 Tháng
Chứng nhận: iso 9001-2000
Đời: 2015
Xuất xứ: Nhật Bản
Thương hiệu: Bishamon
Tình trạng máy: Máy mới
Bảo hành: 12 Tháng
Chứng nhận:
Đời: 2015
Xuất xứ: Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan)
Thương hiệu: Mitsubishi
Tình trạng máy: Máy mới
Bảo hành: 12 Tháng
Chứng nhận: CO/CQ
Đời: 2015
Xuất xứ: Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan)
Thương hiệu: Mitsubishi
Tình trạng máy: Máy mới
Bảo hành: 12 Tháng
Chứng nhận: CO/CQ
Đời: 2015
Xuất xứ: Malaysia
Thương hiệu: OPK
Tình trạng máy: Máy mới
Bảo hành: 2 Tháng
Chứng nhận: CO/CQ
Đời: 2017
Xuất xứ: Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan)
Thương hiệu: Meditek / Noblelift
Tình trạng máy: Máy mới
Bảo hành: 12 Tháng
Chứng nhận:
Đời: 2015
Xuất xứ: Nhật Bản
Thương hiệu: Bishamon
Tình trạng máy: Máy mới
Bảo hành: 12 Tháng
Chứng nhận: CO/CQ
Đời: 2015
Xuất xứ: Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan)
Thương hiệu: Meditek / Noblelift
Tình trạng máy: Máy mới
Bảo hành: 12 Tháng
Chứng nhận:
Đời: 2015
Xuất xứ: Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan)
Thương hiệu: Meditek / Noblelift
Tình trạng máy: Máy mới
Bảo hành: 12 Tháng
Chứng nhận:
Đời: 2015
Xuất xứ: Việt Nam
Thương hiệu:
Tình trạng máy: Máy mới
Bảo hành: 12 Tháng
Chứng nhận:
Đời:
Xuất xứ: Đức
Thương hiệu: BETA Italy
Tình trạng máy:
Bảo hành: 12 Tháng
Chứng nhận:
Đời:
Xuất xứ: Ý
Thương hiệu:
Tình trạng máy:
Bảo hành: 12 Tháng
Chứng nhận:
Đời:
Xuất xứ: Ý
Thương hiệu: BETA Italy
Tình trạng máy:
Bảo hành: 12 Tháng
Chứng nhận:
Đời:
Xuất xứ: Ý
Thương hiệu: BETA Italy
Tình trạng máy:
Bảo hành: Tháng
Chứng nhận:
Đời:
Xuất xứ: Đức
Thương hiệu:
Tình trạng máy:
Bảo hành: 12 Tháng
Chứng nhận:
Đời:
Xuất xứ: Đức
Thương hiệu: GEDORE
Tình trạng máy:
Bảo hành: 12 Tháng
Chứng nhận:
Đời: