Bảng giá

Cập nhật ngày: 27.02.2015 13:42

 

Hạng mục

Đơn giá VNĐ

Đăng tin trang chủ

2.000.000/tuần

Đăng tin nổi bật

1.000.000/tuần

                   (giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)