Tư vấn

Cập nhật ngày: 24.01.2014 14:29

 

Pháp luật Việt Nam có nhiều sự chồng chéo giữa các bộ luật và các văn bản dưới luật, chúng tôi hiểu và sẵn sàng giúp quý khách:

Tư vấn đầu tư:

  • Tư vấn đầu tư vào Việt Nam
  • Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

Tư vấn thương mại:

  • Tư vấn thông tin thị trường xuất khẩu.
  • Tư vấn thông tin về chính sách tự do thương mại và thuế quan các FTAs
  • Tư vấn chiến lược marketing xâm nhập thị trường Việt Nam

Tư vấn xuất nhập khẩu:

  • Tư vấn chính sách mặt hàng, áp mã HS, tính thuế hải quan, xác định giá hải quan, kiểm hoá hải quan, tham vấn giá, kiểm tra sau thông quan
  • Tư vấn các hình thức thanh toán quốc tế: L/C, TT,..vv
  • Tư vấn logistic

Phí tư vấn: $1,000-3,000/ trường hợp

Mọi chi tiết vui lòng xin    Liên hệ