X
Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 45.000 VNĐ
Đặt hàng tối thiểu: 10 Bộ
Khả năng cung cấp: 1 Bộ/
Phương thức thanh toán: TT
Cảng xuất: Tại xưởng
THÔNG TIN NGƯỜI BÁN