X
Xuất xứ: Nhật Bản
Giá: 5.320.000 VNĐ
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái
Khả năng cung cấp: 0 Cái/ Tuần
Phương thức thanh toán: TT
Cảng xuất: Nhật Bản
THÔNG TIN NGƯỜI BÁN