X
Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 65.000 VNĐ
Đặt hàng tối thiểu: 01 Chai
Khả năng cung cấp: 50 Chai/ Tuần
Phương thức thanh toán: TT
Cảng xuất: Công ty TNHH Công Nghệ Ăn Mòn & Vật Liệu
THÔNG TIN NGƯỜI BÁN