X
Xuất xứ: Bồ Đào Nha
Giá: 0 VNĐ
Đặt hàng tối thiểu: 50 Cái
Khả năng cung cấp: 0 Cái/ Tuần
Phương thức thanh toán: TT
Cảng xuất: Bồ Đào Nha
THÔNG TIN NGƯỜI BÁN