Cho vay thanh toán

Cập nhật ngày: 25.02.2015 14:38

 

Cung cấp cho khách hàng là Doanh nghiệp tại Việt Nam

Cụ thể:

 • Số tiền cho vay tối đa một khách hàng là: 5 tỷ đồng, có tính cộng dồn
 • Tỷ lệ cho vay tối đa: 50% đơn hàng (nhưng không lớn hơn số tiền tối đa)
 • Thời gian cho vay tối đa: 6 tháng
 • Thanh toán gốc và lãi cuối kỳ
 • Thời gian phê duyệt là 24h kể từ khi nộp đầy đủ hồ sơ. (danh mục hồ sơ)
 • Danh mục hàng chấp nhận tài trợ: danh sách
 • Danh mục cảng nhập chấp nhận tài trợ: (danh sách)
 • Danh mục kho chấp nhận tài trợ: (danh sách)
 • Bảo hiểm hàng đi đường, bảo hiểm hàng tồn kho khách hàng mua

Các bước thực hiện:

      

      

 • Hàng hóa cần mua: (link hàng hóa)
 • Nội dung đàm phán đã chốt deal: up file
 • Up hồ sơ vay: up hồ sơ

    Mọi chi tiết vui lòng xin    Liên hệ