quangcao
Bào Ngư Nhật

Bào Ngư Nhật

đ 50,000 - 50,000

Đơn hàng tối thiểu: 50 Kg

Nấm Đông Cô

Nấm Đông Cô

đ 50,000 - 50,000

Đơn hàng tối thiểu: 50 Kg

Nấm Hầu Thủ

Nấm Hầu Thủ

đ 50,000 - 50,000

Đơn hàng tối thiểu: 50 Kg

Nấm Kim Châm

Nấm Kim Châm

đ 50,000 - 50,000

Đơn hàng tối thiểu: 50 Kg

Nấm Linh Chi

Nấm Linh Chi

đ 500,000 - 500,000

Đơn hàng tối thiểu: 50 Kg

Nấm Bạch Linh

Nấm Bạch Linh

đ 50,000 - 50,000

Đơn hàng tối thiểu: 50 Kg

Nấm Mỡ

Nấm Mỡ

đ 50,000 - 50,000

Đơn hàng tối thiểu: 50 Kg

Nấm Rơm

Nấm Rơm

đ 50,000 - 50,000

Đơn hàng tối thiểu: 50 Kg

Máy dò tìm [test]

Máy dò tìm [test]

đ 35,000,000 - 35,000,000

Đơn hàng tối thiểu: 1 Cái

test thu

test thu

đ 0 - 0

Đơn hàng tối thiểu: 5 Cây

PP shopping bag, PP woven shopping bag , PP supermarket bag

PP shopping bag, PP woven shopping bag , PP supermarket bag

đ 11,830 - 11,830

Đơn hàng tối thiểu: 1 Khác

PP Big bag, FIBC, container bag, bulk bag

PP Big bag, FIBC, container bag, bulk bag

đ 70,980 - 70,980

Đơn hàng tối thiểu: 1 Khác

polyester webbing sling

polyester webbing sling

đ 118,300 - 118,300

Đơn hàng tối thiểu: 1 Khác

PP rope for lifting, packaging, mooring

PP rope for lifting, packaging, mooring

đ 61,516 - 61,516

Đơn hàng tối thiểu: 1 Khác

PP rope , polypropylene rope

PP rope , polypropylene rope

đ 61,516 - 61,516

Đơn hàng tối thiểu: 1 Khác

Máy đóng gói toàn tự động

Máy đóng gói toàn tự động

đ 899,080,000 - 899,080,000

Đơn hàng tối thiểu: 1 Cái