Bào Ngư Nhật

Bào Ngư Nhật

đ 50,000 - 50,000

Đơn hàng tối thiểu: 50 Kg

Nấm Đông Cô

Nấm Đông Cô

đ 50,000 - 50,000

Đơn hàng tối thiểu: 50 Kg

Nấm Hầu Thủ

Nấm Hầu Thủ

đ 50,000 - 50,000

Đơn hàng tối thiểu: 50 Kg

Nấm Kim Châm

Nấm Kim Châm

đ 50,000 - 50,000

Đơn hàng tối thiểu: 50 Kg

Nấm Linh Chi

Nấm Linh Chi

đ 500,000 - 500,000

Đơn hàng tối thiểu: 50 Kg

Nấm Bạch Linh

Nấm Bạch Linh

đ 50,000 - 50,000

Đơn hàng tối thiểu: 50 Kg

Nấm Mỡ

Nấm Mỡ

đ 50,000 - 50,000

Đơn hàng tối thiểu: 50 Kg

Nấm Rơm

Nấm Rơm

đ 50,000 - 50,000

Đơn hàng tối thiểu: 50 Kg

PP shopping bag, PP woven shopping bag , PP supermarket bag

PP shopping bag, PP woven shopping bag , PP supermarket bag

đ 12,729 - 12,729

Đơn hàng tối thiểu: 1 Khác

PP Big bag, FIBC, container bag, bulk bag

PP Big bag, FIBC, container bag, bulk bag

đ 76,374 - 76,374

Đơn hàng tối thiểu: 1 Khác

polyester webbing sling

polyester webbing sling

đ 127,290 - 127,290

Đơn hàng tối thiểu: 1 Khác

PP rope for lifting, packaging, mooring

PP rope for lifting, packaging, mooring

đ 66,190 - 66,190

Đơn hàng tối thiểu: 1 Khác

PP rope , polypropylene rope

PP rope , polypropylene rope

đ 66,190 - 66,190

Đơn hàng tối thiểu: 1 Khác

Máy đóng gói toàn tự động

Máy đóng gói toàn tự động

đ 967,404,000 - 967,404,000

Đơn hàng tối thiểu: 1 Cái

 Jack Plane/Carpenter Plane No.4 Wooden Handle

Jack Plane/Carpenter Plane No.4 Wooden Handle

đ 114,561 - 114,561

Đơn hàng tối thiểu: 3000 Cái